Vesi i mallkimit…

0
322

Muslimani I sinqertë nuk êshtë mallkues!
Muslimanit nuk i lejohet ta ofendojë apo ta mallkoj vëllain e tij musliman.
Ngase, i dërguari i Allahut, Muhamedi, alejhi selam, ka thënë;
” Mallkimi i muslimanit është sikur mbytja e tij.”
Shënon: Imam Ahmedi.
Gjithashtu, ai, salallahu alejhi ue selem, thotë:
” Nuk i takon muslimanit të sinqertë të jetë mallkues.”
Shënon: Imam Muslimi.
Gjithashtu, ai, salallahu alejhi ue selem, thotë:
” Nuk ka mundësi muslimani të jetë mallkues.”
Shënuan: Buhariu në Edeb el Mufred: fq.116,hadithi nr.309. Tirmidhiu: 4/371(2019), Ebu Ja’la: 9/414(5562), Hakimi: 1/47.
Transmetohet nga Ebu Hurejra, radijAllahu anhu, se i thanë të dërguarit të Allahut, Muhamedit, alejhi selam: Lutu kundër mushrikëve(pabesimtarëve)
Tha, pejgamberi alejhi selam: Unë nuk jam dërguar si mallkues(të mallkoj), por unë jam dërguar si mëshirë(rahmet).”
Shënuan: Buhariu në Edeb el Mufred: fq.119,hadithi nr.321, Muslimi: 4/2007(2599), Ebu Ja’la: 11/35(6174).
Transmetohet se Enesi, radijAllahu anhu, ka thënë;
” I dërguari i Allahut nuk ishte i degjeneruar(i pamoralshëm), as mallkues dhe as gojëflliqur(sharës).”
Shënon: Imam Buhariu.
Dhe në fund:
Ne duhet ta ndjekim shëmbëlltyrën tonë, Muhamedin, alejhi selam në çdo pore të jetës, ngase atë e kemi model dhe mostër të çdo gjëje.
Allahu i Madhëruar, thotë;
” Ju, me të vërtetë, Pejgamberin e Allahut keni shembull të mrekullueshëm, për atë që i frikësohet Allahut dhe Ditës së Kijametit, dhe i cili e përmend shumë Allahun.”
(El Ahzab: 21).
nga arabishtja:
Suad B. Shabani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here