Vdekja nuk është zhdukje!

Vdekja nuk është zhdukje!

Vdekja nuk është zhdukje! Por është vetëm transfer nga një botë prej së cilës do të dalin të gjithë, e në fund ajo do shkatërrohet, në një botë tjetër ku s’ka dhimbje e as vdekje! Më pas: për ata që lëngojnë nga sëmundjet e vuajtjet e pashërueshme, vdekja është ndihmëtare për ta, fundja, s’do mbetet askush pa e shijuar vdekjen, si mënyrë për të treguar se Vetëm Zoti është i Pavdekshëm I Gjallë e i Përjetshëm! Vdekja i mundëson njeriut vendkthimin, pra: Trupi i drejtohet dheut prej të cilit u krijua, kurse shpirti i drejtohet Qiellit prej të cilit erdhi, kurse kujtimet nuk vdesin, e as teshat e gjurmët, e as fotografitë e të vdekurit! Ndaj dhe vdekja nuk është zhdukje, por vetëm ndarje!

Agron Islami