TRE NJERËZIT MË TË PENDUAR NË DITËN E GJYKIMIT!

TRE NJERËZIT MË TË PENDUAR NË DITËN E GJYKIMIT!

TRE NJERËZIT MË TË PENDUAR NË DITËN E GJYKIMIT!

1. Njeriu që ka pasur një rob dhe ai vjen në Ditën e Gjykimit me punë më të mira se sa zotëriu i tij.
2. Njeriu që ka pasuri dhe nuk jep lëmoshë, ka vdekur dhe pasardhësit kanë trashëguar pasurinë e tij dhe kanë dhënë lëmoshë.
3. Dijetari që nuk ka përfituar nga dituria e tij, i ka mësuar të tjerët dhe ata kanë përfituar.

(Sufjan Thevri, Allahu e mëshiroftë)

Përshtati: Hoxhë Valdet Kamberi