Tre gjëra i dëshiroj për veten time dhe për shokët e mi

Ibn Aun, rahimehullah, ka thënë;
” Tre gjëra i dëshiroj për veten time dhe për shokët e mi;
1. Leximi i shpeshtë i Kur’anit.
2. Leximi i haditheve profetike dhe
3. Bërja mirë njerëzve.”

Ez Zuhd, të Bejhekiut; fq.96

Përkthim.

——–
Ibn Aun, rahimehullah, ka thënë;
” Tre gjëra i dëshiroj për veten time dhe për shokët e mi;
1. Leximi i shpeshtë i Kur’anit.
2. Leximi i haditheve profetike dhe
3. Bërja mirë njerëzve.”

Ez Zuhd, të Bejhekiut; fq.96

Përkthim.

——-

Ibn Aun, rahimehullah, ka thënë;
” Tre gjëra i dëshiroj për veten time dhe për shokët e mi;
1. Leximi i shpeshtë i Kur’anit.
2. Leximi i haditheve profetike dhe
3. Bërja mirë njerëzve.”

Ez Zuhd, të Bejhekiut; fq.96

Përkthim.

Leave a Reply