Duaja e mrekullive!

Duaja e mrekullive!

[Ne na mjafton Allahu, Allahu do të na furnizojë nga të mirat e Tij, dhe se vetëm te Allahu e mbështesim dëshirën.]

Thotë shejh Ibn Baz për këtë dua:
“Pasha Allahun,sa herë që jam lutur me këtë dua në teshehudin e fundit, për ndonjë vështirësi, më është lehtësuar.”

Ndërsa shejh el-Megamisi thotë:
“Kjo dua është dua e mrekullive. Pasha Allahun, nëse ndodhesh në ndonjë situatë ku nuk ke zgjidhje, dhe e lut Allahun me këtë dua, të vjen rrugëdalja prej nga nuk e din, me lejen e Allahut.”

Mësojeni këtë dua dhe ua mësoni të tjerëve!

Leave a Reply