Home Zgjodhëm për ju. Thuaje këtë dua kur shtrihesh në shtratin tënd

Thuaje këtë dua kur shtrihesh në shtratin tënd

Profeti salAllahu alejhi ue selem:
“Ai që shtrihet në shtratin e tij e thotë:
“La ilahe ilAll-llahu wahdehu la sheriike leh, lehul mulku we lehul hamdu, we huwe ale kul-li shej’in kadiir. We la haule we la kuw-wete ila bil-lah. SubhaanAllah, elhamdulil-lah, la ilahe ilAll-llah, Allahu ekber”, i falen gjynahet edhe nëse janë sa shkuma e detit.”

Sahiha, nr. 3414.

Previous articleEfekti i fjalës “La i lahe il Allah” në momentin e vdekjes
Next articleA dëshiron që të të zbutet zemra dhe ta arrish atë që kërkon?