Home Zgjodhëm për ju. A dëshiron që të të zbutet zemra dhe ta arrish atë që...

A dëshiron që të të zbutet zemra dhe ta arrish atë që kërkon?

Transmetohet nga Ebu Derda -Allahu qofte i kenaqur prej tij- i cili ka thene: Ka thene i derguari i Allahut – paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te dhe familjen e tij-:

“A dëshiron që të të zbutet zemra dhe ta arrish atë që kërkon?

–Mëshiroje jetimin, fërkoi kokën dhe jepi atij nga ushqimi yt; kështu do të zbutet zemra dhe do të arrish atë që kërkon.”

Transmeton Taberani në el Kebir dhe e ka bere te Sakte imam Albani -Allahu i meshirofte- ne Es Sahiha 854.

Previous articleThuaje këtë dua kur shtrihesh në shtratin tënd
Next articleTi japësh një kafshe ujë ka shpërblim të madhë