Home Zgjodhëm për ju. TË TILLË ISHIN ATA

TË TILLË ISHIN ATA

Bishër ibën Harith el Hafij ishte njeri shum i menqur sa që Ibrahim el Harbij thonte: Sikur mendja e Bishrit t’u ndahej banorëve të Bagdadit të gjith do të gdhinin të menqur.
Thotë el Hasen ibën Muhammed el Bagdadij, kam ndëgjuar babain tim duke thënë: E vizitova Bishër ibën Harithin, qëndrova pak me të dhe nuk më tha diçka tjetër pos fjalëve të tij: “Nuk ka frigë ndaj Allahut ai i cili e dëshiron shfaqjen tek njerëzit”.
Dhe porosiste duke thënë: “Fshehi të mirat e tua ashtu sikur i fsheh të ligat”.
Dhe thonte: “Robi nuk ndjen ëmbëlsinë dhe knaqësin e adhurimeve derisa të vë muri të hekurt mes vete dhe epsheve të tij”.
(Hiljetu el Evlija 8/ 388, 397. Sijer A’lam en Nubela 10/475).

Previous articleMos i harroni fëmijët tuaj në këto ditë të begata!
Next articleGjëja me të cilën dalloheshin sahabet