Home Zgjodhëm për ju. Surja e cila largon të gjitha problemet në shtëpi, surja e bereqetit…

Surja e cila largon të gjitha problemet në shtëpi, surja e bereqetit…

Dëgjoje me kufje këtë sure (sure El Bekare) ose Lexoje suren El Bekare (arabisht,mundohu ta kuptosh në përkthim shqip)
Kjo është më e dobishmja,ose lëshoje të dëgjohet në dhomë pa i penguar anëtaret e familjes.
Nëse e veren se në shtëpi me të vërtetë janë rritur problemet, ngriten zërat dhe është shfaqur xhelozia, dije se shejtani është strehuar në të, andaj mundohu ta dëbosh atë nga ajo.

Por vallë si ?

Ja ky është i Dërguari i All-llahut që i përgjigjet kështu kësaj pyetje:

“C’do send ka kulm e kulmi i Kur’anit është kaptina “El-Bekare”, nëse e dëgjon shejtani leximin e kaptinës “El-Bekare” në një shtëpi largohet nga ajo shtëpi.

Gjithashtu transmetohet nga Ebu Hurejra [All-llahu qoftë i kënaqur me të] se Pejgamberi Alejhi Selam ka thënë:

“Mos i shndërroni shtëpitë tuaja në varreza, e në atë shtëpi që lexohet kaptina El-Bekare nuk hyn shejtani”.

Previous articleÇka ndodhi me Bilalin pas vdekjes së Pejgamberit ajehi selam ?!
Next articleA LEJOHET TË FLIHET NË SHPINË DHE BARKAS?