Skenderbeu në Krujë ngriti flamurin Bizantin. Dajtë i kishte serbë

Skenderbeu në Krujë ngriti flamurin Bizantin. Dajtë i kishte serbë