S’ka më bukur se t’i kesh në veten tënde këto

S’ka më bukur se t’i kesh në veten tënde këto

S’ka më bukur se t’i kesh në veten tënde këto:

– Sy që shohin më të bukurën.
– Zemër që falë edhe më të keqen.
– Mendje që mendon për më të dobishmen.…
– Shpirt që të mbushë me shpresë.

“Ai i erdhi Zotit të vet me zemër të pastër.” (Saffat: 84)

Përktheu: Qendra Kur’anore