Home Zgjodhëm për ju. Si veprohet nëse miza bie në ushqim

Si veprohet nëse miza bie në ushqim

Si veprohet nëse miza bie në ushqim

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Nëse miza bie në pijen (apo ushqimin) e ndonjërit nga ju, le ta fundosë atë e pastaj ta largojë. Ngase në njërin krah të saj gjendet sëmundja dhe në krahun tjetër shërimi (ilaçi).” Hadithin e transmeton Buhariu (3142), Ebu Daudi (3844) dhe Ibën Maxhe (3505)

Ebu Daudi shton: “Ngase ajo (miza) bie me krahun në të cilën gjendet sëmundja.”

Cfarë përfitohet nga hadithi:

-Lejimi i vrasjes së mizës si masë mbrojtëse ndaj dëmit të saj.

-Miza është e pastërt dhe nuk ndotet (bëhet e papastërt) gjëja në të cilën ajo bie.

-Ligjshmëria e zhytjes së saj në enë kur ajo bie, e pastaj largimin e saj. Ngase ajo bie me krahun e saj të majtë, ndërsa shërimi (ilaçi) gjendet në krahun e djathtë të saj.

-Ndalimi i ngrënies së mizës.

-Uji i pakët nuk ndotet nëse në të bien insekte të cilat nuk kanë gjak të rrjedhshëm. Si p.sh. bleta, grenza dhe merimanga. Duke i bërë analogji këtyre me mizën.

“Tuhfetul-Kiram Sherh Bulug el-Meram”

Përktheu: Unejs Sheme

Previous articleKëta burra na e përcollën fenë prej Profetit – sal lall llahu alejhi ue selem
Next articleO besimtarë kërkoni ndihmë me durim dhe namaz!