Home Zgjodhëm për ju. Si ulej dhe mbështetej Pejgamberi alejhi selam?

Si ulej dhe mbështetej Pejgamberi alejhi selam?

Pejgamberi ulej në tokë, në rrogoz ose në ndonjë shtrojë. Kajla Bintu Mahreme thotë: “Shkova njëherë tek i Dërguari i Allahut, dhe e gjeta të ulur me të ndenjurat në tokë, kofshat ngjitur me barku dhe kërcinjtë shtrënguar me duart (kurfusa).[1]” Pastaj thotë: “Kur e pashë të Dërguarin e Allahut aq të të përulur e të thjeshtë në formën e ndenjes, më kapën dridhmat prej frikës.”

Kur shkoi Adij Ibn Hatimi ta takonte, Pejgamberi e ftoi në shtëpinë e vet. Shërbëtorja e shtëpisë i hodhi një jastëk për t`u ulur, por Pejgamberi e vendosi jastëkun midis tij dhe Adijit, dhe vetë u ul përtokë. Adiju thotë: “Atëherë e kuptova që nuk ishte mbret.”

Ndonjëherë shtrihej me shpinën në tokë, duke vendosur njërën këmbë mbi tjetrën. Mbështetej në jastëk, ndonjëherë në krahun e majtë e ndonjëherë në krahun e djathtë. Kur ngrihej të dilte, mbështetej te ndonjë nga shokët e tij, nga pamundësia.

SHKEPUTUR NGA LIBRI “ZAD EL MEAD”
AUTOR IBN KAJIM EL XHEUZIJE.
[1] Një formë tjetër e kësaj ulje është kështu: Të ulesh me gjunjët në tokë, barkun bashkuar me kofshat dhe duart nën sjetulla. Hadithin e shënon Ebu Daudi dhe Tirmidhiu.
Isak Halabaku
Si të bëjmë dua dhe të na pranohet? Ka thene Abdullah ibn Mes’udi: “Nese ndonjeri nga ju deshiron te kerkoje (dicka nga Allahu) le ta filloje me lavderimin e Allahut ashtu sic Ai meriton, pastaj le te dergoje salavate mbi Profetin – lavderimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi te, pas kesaj le te kerkoje (te beje dua); sepse keshtu ka me shume mundesi t’i pranohet”

Thote shejkh Albani – Allahu e meshirofte: ‘Kjo eshte fjale e sahabiut, por ka gjykimin sikur eshte fjale e Profetit alejhis selam’
‘Vargu i haditheve te sakta’ me renditjen e Shejh Mesh’hur Hasenit – Allahu e ruajte. Hadithi: 222.

Dmth duaja sipas sunetit niset me ‘elhamdulilah’ dhe duke permendur emrat e bukur te Allahut, sidomos ato qe i pershtaten nevojes se robit.

Sepse Allahu thote ne Kuran per Veten e Tij te Lartesuar:
“Dhe Atij i perkasin emrat e bukur prandaj luteni me to”
Themi psh: O i Gjithmeshirshem (Rrahman, Rrahim) me meshiro! O i Plotfuqishem (Aziz) me ndihmo! Etj.

Pastaj themi ‘Allahumme sal-li ala Muhammed…’ dhe duane.

Previous articleULJA E SHIKIMIT RUAN FAMILJEN:
Next articleE Ka Humbur Dikush Shpresën Tek Drejtësia E Zotit? Nëse Po Atëherë Lexoje Këtë Sepse Je Duke Gabuar