Si të zgjidhësh nyjet që të lidh shejtani

0
285

Le të meditohet rreth këtij hadithi autentik në koleksionet e Buhariut dhe Muslimit nga Ebu Hurejra, se Pejgamberi alejhi selam ka thënë:

“Shejtani në fundin e kokës së ndonjërit prej jush kur flini lidh shumë nyje. E godet çdo nyje dhe thotë:
“Paç natë të gjatëdhe fli!” Nëse njeriu zgjohet dhe e përmend Allahun, i zgjidhet njëra nyje. Nëse merr abdest, zgjidhet edhe një nyje. E nëse
fal namazin, zgjidhet edhe një nyje tjetër dhe njeriu bëhet aktiv e shpirtdëlirë, përndryshe gdhihet përtac dhe shpirtligë.”

Ky është bilanci i lënësit të namazit të sabahut, shpirti i tij është i ligë dhe e tëra dita i kalon në përtesë.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here