Home Zgjodhëm për ju. Si të propozoj një vajzë për martesë?

Si të propozoj një vajzë për martesë?

Computer rendered. Two linked rings in platinum or silver. Two candles reflected. Shallow depth of field.

Computer rendered. Two linked rings in platinum or silver. Two candles reflected. Shallow depth of field.
Pyetje: Kur te shkoj per te propozuar nje vajze, si mund t’i flas asaj, ne menyre qe te njoh bindjet e saj, devotshmerine e saj, karakterin e saj dhe zakonet e saj? Dhe a eshte e lejuar per mua qe te ulem me te?

Pergjigje: Eshte e lejuar per kerkuesin (e marteses) qe ta shikoje gruan te cilen eshte duke e propozuar, por pa qene vetem me te, sepse Suneti eshte transmetuar autentikisht prej Pejgamberit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) per kete qellim. Ai mund ta pyes ate dhe kujdestarin e saj ne lidhje me cfare eshte e rendesishme tek ai perkitazi me ceshtjet qe lidhen me martesen.

Shejh Abdul’Aziz Ibn Baz

Previous article3 Gjërat më të shtrenjta dhe më me vlerë janë:
Next articleSi i fusin fëmijët prindërit e tyre në Xhenet