Home Zgjodhëm për ju. Shtëpitë në të cilat nuk hyjne melaiket

Shtëpitë në të cilat nuk hyjne melaiket

Një ndër ato shtëpi ku nuk hyn melaiket janë edhe këto të përmendura në hadith

Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Melaiket nuk hyjnë në një shtëpi në të cilën ka qenë apo fotografi.” Buhariu dhe Muslimi.
Përjashtohet mbajtja e qenit të gjuetisë apo për të ruajtur shtëpinë. Transmeton Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Kush merr qen përveç qenit të gjuetisë apo qenit për të ruajtur bagëtinë, i pakësohet nga veprat (e mira) e tij çdo ditë nga dy kiratë.”
Ka thënë imam Neveviu: “Kirati është sasi që nuk e di askush përveç Allahut.”
Buhariu 5/6 dhe
Muslimi 10/240

Previous articleUrtësia e krijimit të qenieve të gjalla
Next articleA keni menduar ndonjëherë pse bletët ndërtojnë hoje gjashtë-këndore dhe jo pesëkendore?