Shtëpitë në të cilat nuk hyjne melaiket

0
291

Një ndër ato shtëpi ku nuk hyn melaiket janë edhe këto të përmendura në hadith

Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Melaiket nuk hyjnë në një shtëpi në të cilën ka qenë apo fotografi.” Buhariu dhe Muslimi.
Përjashtohet mbajtja e qenit të gjuetisë apo për të ruajtur shtëpinë. Transmeton Ibn Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thënë: “Kush merr qen përveç qenit të gjuetisë apo qenit për të ruajtur bagëtinë, i pakësohet nga veprat (e mira) e tij çdo ditë nga dy kiratë.”
Ka thënë imam Neveviu: “Kirati është sasi që nuk e di askush përveç Allahut.”
Buhariu 5/6 dhe
Muslimi 10/240

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here