Home Zgjodhëm për ju. A shkruajnë çdo fjalë melaiket?

A shkruajnë çdo fjalë melaiket?

Bishr el-Hafi ka thënë:

“El-Mu’afa i kishte kushtet shumë të mira dhe kishte shpenzime të mëdha. Një herë një
burrë i tha: “Sa ftohtë që është sot.” El-Mu’afa u kthye kah ai dhe i tha: “A u bëre i
nxehtë tani? Do të kishte qenë më mirë për ty të heshtësh.”

Lejohet të thuhet kështu, por ata urrenin fjalët e panevojshme. Dijetarët kanë
mospajtime në lidhje me fjalët mubah (thjeshtë të lejuara); a i shkruajnë engjëjt ato, ose
ato shkruajnë vetëm ato fjalë që ka shpërblim në to dhe ato fjalq të qortuara që ka dënim
në to? Mendimi i saktë është se ato shkruajnë çdo gjë. Sepse fjalët e Allahut (Te ala) janë
të përgjithshme:

“Që ai nuk hedh ndonjë fjalë e të mos jetë pranë tij përcjellësi i gatshëm.” 50:18

Përveç kësaj, engjëjt nuk e dinë nijetin e njeriut dhe sinqeritetin. Ata shkruajnë vetëm
atë që shprehet njeriu. Kurse Allahu merret me sekretet e brendshme që e shtyjnë
njeriun të flas.

Imam Shems-ud-Din Muhammed bin Ahmed edh-Dhehebi (v. 748)

Burimi: Sijar A’lam-in-Nubala (9/84)

Përktheu: Valdet Gashi

Previous articleMus’hafi më i vjetër në botë
Next articleI VARFËRI DHE DYQANXHIU