“Shkaqet e ngurtësimit të zemrës janë:

“Shkaqet e ngurtësimit të zemrës janë:

“Shkaqet e ngurtësimit të zemrës janë:

Fjalët e tepërta.
Ngrënia e tepërt.
Gjumi i tepërt.
Meditimi i pakët në Ditën e Fundit (Gjykimit) dhe në Kur’an.
Përzierja e shumtë me njerëzit.

Ligjërata “Sëmundjet e zemrës, llojet dhe kurimi tyre

 

SHARE
Previous articleOj nëna ime
Next articleKORREKTËSIA NË ISLAM