Sëmundjet e “jashtëzakonshme”

0
262

Sëmundjet e “jashtëzakonshme”
Lloji i fundit i sëmundjes në përgjithësi duke folur mund të shihet si një lloj i jashtëzakonshë m, këto përfshijnë të sëmurët me “Syrin e keq”, nga magjia e zezë dhe më të vërtetë shkelja e xhindeve.

Këto gjendje trajtohet nga një Raki i cili është i njohur në këtë fushë, shpesh nga eksperienca më shumë sesa mbikëqyrja formale, dhe i cili do të njihet nga devotshmëria e tij dhe dituria për kundër rezultateve të tija, “diagnozat” dhe fama jo si shumë sharlatan, “Pirs” dhe “Shërues fetarë” që njihen sot.

Kjo është një pikëpamje shumë e përgjithshme dhe e shkurtër e sëmundjes siç ne e kuptojmë atë.

Diagnozat dhe trajtimi

Përsa i përket detajeve nëse një person që vuan nga depresioni ose një sëmundje mendore ju afrohet që ka të tilla simptoma të ndryshme që mund ta mjegullojnë ndonjërin nëse mund të ketë magji ose xhind, atëhere unë përdorë një sistem të thjeshtë diagnostikimi.

Diagnozat duhet gjithmonë të fillojnë me të dukshmet: shumë muslimanë duhet të fillojnë ta kuptojnë që sunneti kur implementohet në tërësinë e tij si një mbrojte kundër shumë prej atyre që ne i quajmë çështje mendore. Sunneti këtu i referohet obligimit për të kërkuar diturinë dhe për të përdorur lutjet kundër forcave të jashtme.

Për shembull, Shejtani dhe mbështetësit nga vëllezërit e tij xhind (si një specie) dëshirojnë të pëshpëritin dhe të sugjerojnë të dobëtit që nuk di më shumë. Këtu, ilmi (dituria) është obligatore sepse jo vetëm që do të njoh me armikun tuaj dhe t’ju përgatis për të por ju mund ta përzini fizikisht siç është rasti me recitimin e ajetit kursij kur fleni si është përmendur në hadithin e famshëm.

E ngjashme, duke studiuar diturinë hyjnore ju jep fuqi për të kuptuar skenarin i cili mund të çojë në problemin e vesveseve (pëshpëritjes së dyshimeve) siç është fakti që siguria kurrë nuk mund të përmbyset nga dyshimi dhe të tjera maksima ligjore të rëndësishme.

E ngjashme, është dituria që krijon siguri që të mos dëmtoni të tjerët duke i dëmtuar me syrin duke thënë “mashallah tebarakallah” kur shikoni ose dëgjoni që një e mirë i ka ardhur vëllait tuaj ose motra tuaj do t’i mbrojë të gjithë dhe me të vërtetë ta shtojë mirësitë. Është e mundshme që pjesa më e madhe e aspekteve të kësaj megjithëse nuk janë dituri e obligueshme e akides që fut një të kuptuar të Kaderit – përcaktimit hyjnorë – i cili pandryshueshmë risht i shton perspektivën dhe kuptimin e një situate të vështirë dhe konfuze. I armatosur më këtë, do të kuptojë që personi i cili kalon përmes sprovave dhe trishtimeve do të shpërblehet në jetën tjetër. Ndërsa disa gjëra janë bërë për të ndodhur në një mënyrë që s’mund të kuptohen menjëherë që s’mund të bësh asgjë dhe pra të stresohesh apo “depresohesh” për të. Me të vërtetë Allahu thotë:

“E mos u dobësoni (fizikisht) dhe mos u dëshproni (shpirtërisht) derisa ju jeni më të lartit, po qe se jeni besimtarë të sinqert”. [Sura Ali Imran:139]

Përsa i përket sunnetit në një sens të përgjithshëm, atëhere si mundet që të mbrohemi nga dynjaja dhe të gjithë streset e saja kur nuk e kane zemrën të qetësuar me dhiarin (përmendjen) e Allahut? Si mund ti iket streseve dhe shtypjes së dynjasë kur kur nuk ka asgjë tjetër por vetëm dynja në zemër dhe mendje? Sa prej atyre të cilët thonë që vuajnë nga problemet mendore aktualisht jetojnë një jetë islame në çdo sens të mundshëm?

Kështu, për t’i kombinuar të gjitha shkencat e sunnetit dhe për të praktikuar islamin tërësisht dhe të plotë në të gjitha sferat e jetës ashtu siç duhet bërë , kjo është zgjidhja primare dhe trajtimi në maxhorancën e rasteve të atyre njerëzve të cilët dalin me sëmundje “depresive”.

Gjëja tjetër që ne bëjmë si klinistë gjithmonë na kujton ne është ta kontestualizojmë problemin shpesh, devijimi jonë nga “normaliteti” është një perceptim falsë që nuk qëndron ndaj vështrimit të thellë. Depresioni tek ndonjë person është një ditë normale për një person tjetër. Stresi tek ndonjë person është sfida e një personi tjetër. “Zërat në kokën” e ndonjërit janë shejtani i tjetrit që përpiqet të hyjë brenda aty ku mund të futet.

Nëse me të vërtetë ka një shenjë e qartë sëmundjeje megjithatë, ne do të kalojmë për t’ju referuar tek doktorët dhe kjo është diçka që ne duhet të jemi të kujdesshëm sepse ka disa doktorë që shkojnë menjëherë në ilaçe serioze kur në fakt një konsultim i mirë do të ishte po aq i vlefshëm.

Ashtu siç njihet në farmaci, shumë herë një pacient e lë një operacion me një recetë për ilaçe anti depresuese për sëmundjen e tyre e vetëm për të parë profilin e efekteve anësore të hapit të tij të ri dhe menjëherë vendosin që ata nuk janë të depresuar pas së gjithash. Natyrisht, doktori nuk do të informohet për këtë ndryshim të zemrës, ashtu sic nuk do të informohet kur farmacia merr mbrapa tërësisht paketat e ilaçeve të pa përdorura pasi pacientët të kenë sukses për t’i trajtuar me rrethanat e veta.

Vështirësia në trajtimin e rrethanave personale është provuar të jetë shkaku madhorë i rasteve me depresion që prezantohen në komunitetet tona sot nga muslimanët tonë (pjesa më e madhe femra). Presionet familjare, shtypja e vjehrëve , martesat e detyruara ose rregulluara, burrat abuziv, barrierat e gjuhës, mëshira e keqvendosur dhe një burim i tërë fitnesh shtëpiake, ne duhet të jemi falënderues që jo çdo depresion përfundon në vetëvrasje pasi ne e
kuptojmë çfarë gratë tona janë të detyruara të kalojnë çdo ditë.

Si zakonisht pastaj ne jemi duke provuar që jemi armiqtë e vetvetes, kushtet tona nuk do të ndryshojnë përderisa nuk ndryshojmë vetë rrënjën e shkaqeve prapa atyre.

Së fundmi, mua mund të më prezantohet një person i cili qartësisht nuk i ka sjelljet jokarakteriste që janë më lartë dhe unë ose do tija referoi një doktori të kualifikuar ose direkt tek një nga vëllezërit e pakët që janë të besueshëm në fushën e prishjes së magjisë ose kapjes nga xhindët. Ajo do të zgjasë vetëm disa minuta për të përkufizuar nëse problemi ka nevojë për ndërhyrje mjekësore ose jo, dhe kjo pastaj i jep fund procedurës së diagnostikimit që duhet të ndërmerret kur prezantohen njerëz që ankohen për të tilla probleme.

Unë kam folur këtu vetëm në përgjithësi dhe pastaj duke i shtuar një perspektivë personale nga eksperiencat e mija. Kjo është e dukshme që nuk është gjithëpërfshirë se por vetëm është lidhur së bashku në një mënyrë të shpejt për t’ju shtuar perspektivës së atyre të cilët ose besojnë që vuajnë nga të tilla sëmundje ose të tjerët që njohin ndonjë person që ka nevojë për disa këshilla të thjeshta.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here