Home Mjeksia Profetike Rukje për shiatikun

Rukje për shiatikun

Thuaje: “Me emrin e Allahut! O Allah, Zoti i gjithçkaje, Zotëruesi i gjithçkaje dhe Krijuesi i Gjithçkaje! Ti më ke krijuar mua dhe nervin shiatik. Mos i jep atij pushtet mbi mua, e mos më lejo mua që ta pres atë. Më shëro mua plotësisht dhe ma zhduk sëmundjen! Askush tjetër nuk shëron, përveç Teje!

 

Previous articleUdhëzimi i Pejgamberit (s.a.u.s.) për ruajtjen e shëndetit nëpërmjet parfumit
Next articleKatër gjëra sjellin kënaqësi e lumturi,