Ruani fëmijet tuaj nga sehiret dhe exhinet me këto sure …

0
436

Lexoju keto sure dhe fryju në fytyr trup sa më shpesh…

112. IHLAS
1. KUL HUWALL-LLAHU ‘EHAD

2. ALL-LLAHUS-SAMED

3. LEM JELID WE LEM JULED

4. WE LEM JEKUN L-LEHU KUFUEN EHAD

113. FELEK
1. KUL E’UDHU BIRABBIL-FELEK

2. MIN SHERRI MA HALEK

3. WE MIN SHERRI GASIKIN ‘IDHA WEKAB

4. WE MIN SHERRIN-NEFFATHATI FIL-’UKAD

5. WE MIN SHERRI HASIDIN ‘IDHA HASED
114. NAS
1. KUL E’UDHU BIRABBIN-NAS

2. MELIKIN-NAS

3. ILAHIN-NAS

4. MIN SHERRIL-WESWASIL-HANNAS

5. EL-LEDHI JUWESWISU FI SUDURIN-NAS

6. MINEL-XHINNETI WEN-NAS

Ndersa kur sheh femije të bukur thuaj Mash-Allah

Ndersa rruzat në forma syri të kalter, e gjera të tjera jane të ndaluara rreptesisht në Islam mund të qojne edhe deri në shirk Allahu na ruajt.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here