Home Zgjodhëm për ju. Ruani fëmijet tuaj nga sehiret dhe exhinet me këto sure …

Ruani fëmijet tuaj nga sehiret dhe exhinet me këto sure …

Lexoju keto sure dhe fryju në fytyr trup sa më shpesh…

112. IHLAS
1. KUL HUWALL-LLAHU ‘EHAD

2. ALL-LLAHUS-SAMED

3. LEM JELID WE LEM JULED

4. WE LEM JEKUN L-LEHU KUFUEN EHAD

113. FELEK
1. KUL E’UDHU BIRABBIL-FELEK

2. MIN SHERRI MA HALEK

3. WE MIN SHERRI GASIKIN ‘IDHA WEKAB

4. WE MIN SHERRIN-NEFFATHATI FIL-’UKAD

5. WE MIN SHERRI HASIDIN ‘IDHA HASED
114. NAS
1. KUL E’UDHU BIRABBIN-NAS

2. MELIKIN-NAS

3. ILAHIN-NAS

4. MIN SHERRIL-WESWASIL-HANNAS

5. EL-LEDHI JUWESWISU FI SUDURIN-NAS

6. MINEL-XHINNETI WEN-NAS

Ndersa kur sheh femije të bukur thuaj Mash-Allah

Ndersa rruzat në forma syri të kalter, e gjera të tjera jane të ndaluara rreptesisht në Islam mund të qojne edhe deri në shirk Allahu na ruajt.

 

Previous articlePSE NUK BUZËQESH ?!
Next articlePse duhet ta ruajmë xhenazen tërë natën, nëse vdes ?!