RREGULLAT PËR LEXIMIN E KUR’ANIT

0
547

RREGULLAT PËR LEXIMIN E KUR’ANIT
1. Të lexojë Kur’an me abdestt.
2. Të pastrojë gojën me misvak (a brushë), para se të fillojë leximin e Kur’anit.
3. Të lexojë Kur’an në vende të pastra.
4. Të ulet drejt Kibles me devotshmëri, butësi, serio¬zi-tet dhe kokulur.
5. Të shqiptojë me zë EUDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIRR-RRAXHIM, që do të thotë: Kërkoj prej Allahut që të më mbrojë prej shejtanit të mallkuar.
6. Të lexojë me tertil (rrjedhshëm).
7. Të logjikojë rreth asaj që lexon.
8. Kur të lexojë Kur’an, të qajë a të bëjë sikur qan.
9. Të lexojë me zë të bukur.
10. Të lexojë me zë, nëse nuk pengon ata që falen, lexojnë a flenë.
11. Të lexojë duke shikuar në Kur’an, meqë shikimi në të është ibadet (adhurim).
12. Të mos bisedojë me dikë gjatë leximit, përveçse në raste urgjente.
13. Të mos qeshë e as të mos luajë gjatë leximit të Kur’anit, e as të mos shikojë në gjërat që e zbavisin (ia tërheqin vëmendjen).

Libri Etika Islame

Abdul Hamid Es Suhejbani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here