Rregulla gjatë lutjes – Fejaislame.com

0
402

1- Mos u lut nëse lutja në vete përmbanë idhujtari dhe risi.

2- Mos u lut duke kërkuar vdekjen nga Allahu.

3- Mos u lut për shpëjtimin e ndëshkimit nga ana e Allahut.

4- Mos u lut për atë që është e pamundur sheriatikisht dhe logjikisht.

5- Mos u lut që Allahu të shkatërrojë familjen, pasurinë dhe nefsin.

6- Mos u lut që Allahu ta sprovojë dikënd me mëkate.

7- Mos u lut për të ndërprerë lidhjet farefisnore.

8- Mos u lut për përhapjen e mëkateve dhe të këqiave.

9- Mos u lut vetëm për veten tënde duke thëne: O Allah! Më mëshiro vetëm mua, me furnizo vetëm mua, etj, etj.

10- Mos u lut duke dyshuar në pranimin e lutjes nga Allahu.

11- Mos bëj lutjen që ka qëllim të keq.

12- Mos u lut pa zgjedhë emrat e bukur të Allahut gjatë lutjes apo cilësive të tij të larta.

13- Të luturit me bindjen se do të pranohet lutja.

14- Lute Allahun me emrat që kanë ardhur në Kuran dhe sunet.

15- Mos teprimi në ngritjen e zërit lartë.

16- Mos thuaj gjatë lutjes: O Allah me fal nëse do.

17- Shtirja se po qanë gjatë lutjeve.

18- Mos zgjatja e lutjeve në kunut.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here