Robit i cili bën hixhame i pastrohet gjaku, forcohet boshti kurrizor dhe i mprehet shikimi

Ibn Abbasi raduAllahu anhu transmeton se Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ue selem ka thënë:
”Robit i cili bën hixhame i pastrohet gjaku, forcohet boshti kurrizor dhe i mprehet shikimi.”
”Sa rob i mirë është haxhami (Mjeku Hixhamist),e pastron gjakun e keq, lehtëson boshtin kurrizor dhe e kullon të pamurit”.

Leave a Reply