O robërit e Mi, Unë ia kam ndaluar padrejtesine-zullumin Vehtes, dhe e kam ndaluar atë në mesin e juaj, pra mos i bëni padrejtesi-zullum njëri – tjetrit!

0
394

NJE HADITH KUDSIJ…

– O robërit e Mi, Unë ia kam ndaluar padrejtesine-zullumin Vehtes, dhe e kam ndaluar atë në mesin e juaj, pra mos i bëni padrejtesi-zullum njëri – tjetrit!

– O robërit e Mi, të gjithë ju jeni të humbur përveç atyre që Unë i kam udhëzuar, pra kërkoni udhëzimin nga Unë dhe Unë do t’ju udhëzoj!
– O robërit e Mi, të gjithë ju jeni të uritur, përveç atyre që i kam ushqyer Unë, pra kërkoni t’ju ushqej, dhe Unë do t’ju ushqej!
– O robërit e Mi, të gjithë ju jeni të zhveshur, përveç atyre që Unë i kam veshur, pra kërkoni veshjen Time dhe Unë do t’ju vesh!
– O robërit e Mi, ju bëni mëkate natë e ditë, e Unë i shlyej të gjitha mëkatet, pra kërkoni nga Unë falje dhe Unë do t’ju fal!
– O robërit e Mi, ju nuk jeni në gjendje të më dëmtoni edhe sikur të mundoheni (shumë) për ta bërë një gjë të tillë, por as nuk mundeni të më bëni mirë edhe nëse përpiqeni (shumë) për një gjë të tillë!
– O robërit e Mi, sikur të parët tuaj dhe të fundit tuaj, e gjithashtu edhe (të parët dhe të fundit) prej xhinve të mundohen të jenë të devotshëm sikur ai që ka zemrën më të devotshme prej jush, kjo nuk do ta shtonte sundimin Tim!
– O robërit e Mi, sikur të parët tuaj dhe të fundit tuaj e gjithashtu edhe (të parët dhe të fundit) prej xhinve të mundohen të jenë të prishur sikur ai, që ka zemrën më të prishur, kjo nuk do ta mungonte (pakësonte) sundimin Tim!
– O robërit e Mi, sikur të parët tuaj dhe të fundit tuaj, e gjithashtu edhe (të parët dhe të fundit) prej xhinve të ngriheni në një vend dhe të më luteni, Unë do t’i përgjigjem lutjes të çdonjërit prej jush, e kjo nuk do ta pakësojë atë që kam Unë, as aq (ujë) sa mund të merr gjilpëra prej detit!
– O robërit e Mi, këto janë veprat tuaja, të cilat tek Unë janë të ruajtura dhe të llogaritura, e për to Unë do t’ju shpërblej. Pra, ai që gjen mirë le ta falënderojë All-llahun, ndërsa ai që gjen keq le të mos e fajësojë askë pos vetveten!

Transmeton Muslimi,Tirmidhiu dhe Ibn Maxhe.

P.S. Hadithi kudsij është ai, që Pejgamberi salallahu alejhi ue selam e ka transmetuar nga Allahu aze ue xhele me fjalët e Allahut dhe me domethënie nga Ai.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here