Që fëmijët tuaj të jenë të dëgjueshëm dhe të bëhen më të mirë se ju

0
398

Nuk ka ndihmë më të mirë për njeriun në edukimin e pasardhësve të tij, se dy gjëra:

– Përmirësim të vetes
*”Dhe prindi i tyre ishte njeri i mirë”* Kehf, 82.
– Lutje
*”dhe më përmirëso pasardhësit e mi”* Ahkaf, 15.

E që të dyja janë përmendur në ajetin Kuranor: *”dhe ata që thonë: “O Zoti ynë dhurona neve në gratë tona dhe trashëgimtarët tanë burim gëzimi, dhe bëna neve shembull për të mirë!”* Furkan, 74.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here