Home Zgjodhëm për ju. Që fëmijët tuaj të jenë të dëgjueshëm dhe të bëhen më të...

Që fëmijët tuaj të jenë të dëgjueshëm dhe të bëhen më të mirë se ju

Nuk ka ndihmë më të mirë për njeriun në edukimin e pasardhësve të tij, se dy gjëra:

– Përmirësim të vetes
*”Dhe prindi i tyre ishte njeri i mirë”* Kehf, 82.
– Lutje
*”dhe më përmirëso pasardhësit e mi”* Ahkaf, 15.

E që të dyja janë përmendur në ajetin Kuranor: *”dhe ata që thonë: “O Zoti ynë dhurona neve në gratë tona dhe trashëgimtarët tanë burim gëzimi, dhe bëna neve shembull për të mirë!”* Furkan, 74.

Previous articleKush ngopet me ushqim tek ai hyjnë gjashtë fatkeqësi
Next articleKujdes: Ja kur mund t’ju vrasë bojleri kur jeni duke bere dush