Pse Kur’ani quhet Kur’an?

0
400

Pyetje: Pse Kur’ani quhet Kur’an dhe kush e bëri atë emërtim?
Përgjigje: Lavd-falënderimi i takon vetëm Allahut ndërsa lavdërimet dhe bekimet e Tij qofshin mbi Muhamedin, të dashurin tonë…
Libri i Madhërishëm nga Allahu, Kurani u emërtua nga vetë Allahu dhe nuk ia la këtë nder askujt prej krijesave. Këtë e shohim nga fjalët e Tij:
“A nuk përsiatin ata për Kuranin” (Nisa 82)
“Kur të lexohet Kurani, dëgjoni dhe heshtni, në mënyrë që të mëshiroheni” (Araf 204)
“Ne shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët e që mohuesve keqbërës u shton vetëm humbje” (Isra 82)
“Jasin, pasha Kuranin plot urtësi” (Jasin 1,2)
“Në të vërtetë, Allahu ka blerë nga besimtarët jetën dhe pasurinë e tyre, në këmbim të Xhenetit. Ata luftojnë në rrugën e Allahut, vrasin dhe vriten. Ky është premtimi i Tij vërtetë në Teurat, Ungjill dhe Kuran” (Teube 111).
Si dhe shumë ajete tjera. Pra, në këtë ajete shohim qartë se Allahu e bëri emërtimin e librit të Tij ndërsa kuptimi i fjalës Kuran rrjedh nga fjala arabe ????? (el-kar’ë) që nënkupton tubimin dhe mbledhjen dhe për këtë dijetarët kanë dhënë tre komentime:
1. I tuboi suret e Kuranit afër njëra tjetrës,
2. I tuboi frytet e librave të mëparshëm në një vend,
3. I tuboi të gjitha llojet e diturive në një vend.
Allahu e di më së miri.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here