Home Zgjodhëm për ju. Premtim nga Muhamedi alejhi selam për një shtëpi në Xhenet nëse e...

Premtim nga Muhamedi alejhi selam për një shtëpi në Xhenet nëse e bën këtë

Premtim nga Muhamedi alejhi selam për një shtëpi në Xhenet nëse e bën këtë

Pejgamberi (alejhissalatu uesselam) ka thënë:

“Unë i garantoj një shtëpi nga anët e xhenetit për atë që e le polemikën edhe sikur të ketë të drejtë, për një shtëpi në mes të xhenetit për atë që e le gënjeshtrën qoftë dhe me shaka dhe me një shtëpi në pjesën më të lartë të xhenetit për atë që sillet mirë me njerëzit.”

Transmetuan Ebu Davudi dhe Taberaniu.

Previous articleKëto janë 6 ushqimet që eliminojnë parazitët nga trupi i njeriu
Next articleJa si u mor toka e palestinezëve pa të drejtë