POROSI PËR TË SËMURËT!!

0
317

1. A i lexove vetes Kuran para se të vjen mjeku.

Allahu tha: “Ne shpallim nga Kurani atë që është shërim dhe mëshirë për besimtarët”. Isra 82.

2. Mos harro se mjeku nuk mundet të jep diçka nga shëndeti, vetëm se atëherë kur Allahu e jep lejen e Tij.

Allahu tha: “Por ju nuk mund të dëshironi, përveçse me vullnetin e Allahut, Zotit të botëve!”. Tekuir 29.

3. Mos harro se shërues është vetëm se Allahu, kurse mjeku është sebep.

Allahu tha: “i Cili, kur sëmurem, më shëron”. Shuara 80.

4. Përkujdesu për shërimin tënd.

I Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, tha: “Allahu nuk zbriti sëmundje dhe vetëm se për të zbriti ilaç. E mësoi kush e mësoi, e injoroi kush e injoroi!”.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here