Home Zgjodhëm për ju. Porosi për muezinët

Porosi për muezinët

O ju muezinë!

Ju ftoni për tek Allahu pesë herë në ditë.

Allahu i Madhëruar thotë:

“E kush ka fjalën më të mirë se ai që thërret tek All-llahu, vepron (punë) të mira dhe thotë: “Unë jam prej muslimanëve?” Fusilet, 33.

Kam disa porosi për ju:

Të pastrosh nijetin e të jetë kjo puna jote për hir të Allahut të Madhëruar.
Ta çoni në vend këtë amanet që keni marrë në kryerjen e kësaj pune, dhe të jeni korrektë në pesë kohët e namazit pa e neglizhuar atë. Sepse nuk pastrohet ndërgjegja me shumicën e zëvendësimit të muezinit apo imamit me dikënd tjetër.

Kujdes gabimet në fjalitë e ezanit, dhe shmangjuni melodisë në të. Mos zbatoni në ezan rregullat e texhuidit sikur tingulli hundor (gune) në ‘ene Muhameden’. Kujdes gjithashtu zgjatimet në vendin jo të duhur. Sikur zgjatimin e hemzes apo be-së në ‘Allahu ekber’ sepse kjo ia ndryshon kuptimin. Dhe nuk duhet të zgjatohet më shumë se ç’duhet tek shkronjat e zgjatimit në ‘Allah’ apo ‘Resul’

Nëse vjen me vonesë nga koha e ezanit atëherë thirre ezanin qoftë edhe pa mikrofon, porse ezanin mos e lër. Ka thënë Pejgamberi alejhi selam: “Nëse prezanton koha e namazit të thërrasë ezanin njëri prej jush!”

Shejkh AbduRrahman Berrak

Përktheu: F.Gurra

Previous articleTek Allahu peshojnë më shumë disa vepra që sytë e njerëzve nuk i kapin…
Next articleRuaju prej të keqes së atij që i ke bërë mirë…!