Pesë gjëra e kanë jetën e shkurtër

Pesë gjëra e kanë jetën e shkurtër

Pesë gjëra e kanë jetën e shkurtër;

Nxënia përmendesh në pleqëri,

të folurit me teori te pavërtetuara-supozime,

begatitë me mendjemadhësi (dhe mohim të së vërtetës),

shoqëria e udhëtimit

dhe këshilla nga rastet tragjike.

Leave a Reply