Përse Allahu thotë: ” shërim ” dhe nuk thotë ilaç?

Përse Allahu thotë: ” shërim ” dhe nuk thotë ilaç?

Përse Allahu thotë: ” shërim ” dhe nuk thotë ilaç?

kurani sherim

“Ne shpallim Kuranin qe eshte sherim dhe meshire per besimtaret”

Perse Allahu thote: ” sherim ” dhe nuk thote ilaç?

Sepse ilaçi ndodh qe nuk funksionon ,ndersa Zoti Kuranin e beri sherim te sigurte per shpirtrat, zemrat dhe trupin.

Zoti yne beje Kuranin sherim per zemrat dhe shpirtrat dhe trupat tane. Amin