Home Zgjodhëm për ju. PËRKUJTONI ata se jeta po kalon dhe vdekja po afron !!

PËRKUJTONI ata se jeta po kalon dhe vdekja po afron !!

– Sa nga miqtë tanë nuk falen, nuk agjërojnë … Të afërmit tanë nuk japin zekat e as nuk japin sadaka ..

– Vëllezërit tanë të pabindur ndaj All-llahut … Motrat dhe shoqet tona të pambuluara .. PËRKUJTONI ATA !!!

– PËRKUJTONI ata se jeta po kalon dhe vdekja po afron !!

– PËRKUJTONI ata ngase mëkatet shkojnë duke u shtuar !!

– PËRKUJTONI ata ngase me të vërtetë zjarri i Xhehennemit thotë: ” A ka ende.”

– PËRKUJTONI ata se All-llahu thotë: A ka kush më lutet që t’i përgjigjem? A ka kush që më kërkon diçka që Unë t’ia jap ? A ka kush më kërkon falje që Unë ta fal ?

– PËRKUJTONI ata dhe mos ngurroni .. All-llahu ju bekoftë.

O All-llah na udhëzo neve, na mbaj në udhëzim dhe na bëj shkak për udhëzimin e të tjerëve .. Amiiin

 

 

Previous articleKËSHTU ËSHTË JETA DHE LIGJI I SAJ!
Next articleMbi 30 raste të reja të braktisjes së fëmijëve në Kosovë