KËSHTU ËSHTË JETA DHE LIGJI I SAJ!

KËSHTU ËSHTË JETA DHE LIGJI I SAJ!

Kështu është jeta dhe ligji i saj. Askujt nuk i intereson për ty, përveç se atij që ka kaluar nëpër të njëjtat sprova gjatë jetës.

Nëse dëshiron diçka, para teje duhet të vendosësh qëllime të vogla dhe t’i kapërcesh ato. Derisa të arrish tek qëllimet e mëdha.

Jeta thjesht është një rrugë jo e shtruar ku në të është i përhapur terri i natës. Dhe ti kalon nëpër të dhe nuk sheh asgjë dhe e pret fundin.

Nëse dëshiron të jetosh i lumtur, vë para teje një qëllim madhështor dhe synim kryesor… dhe përpiqu për hir të tij.

Mundimet për të arritur deri te synimi yt në fillim ndjehen si lodhje, mirëpo më pas ato shndërrohen në kënaqësi… kurse arritja e qëllimit jep lumturi dhe gëzim të thellë në shpirt dhe zemër.