Home Zgjodhëm për ju. PËR TË SHKATËRRUAR KURTHET E SHEJTANËVE

PËR TË SHKATËRRUAR KURTHET E SHEJTANËVE

PËR TË SHKATËRRUAR KURTHET
E SHEJTANËVE
َ، ومن شر ما ينـزل
أعوذ بكلمات هللا التامات التي ال يجاوزهن بر وال فاجر من شر ما خلق، وبرأ وذرأ
من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن
ً يطرق بخير يا رحمن
الليل والنهار، ومن شر كل طارق إال طارقا
“Kërkoj mbështetje nën mbikëqyrjen e Allahut, (duke u lutur) me fjalët e Tij
të plota. Askush nuk mund ta ndryshojë ve-ndimin e Tij, qoftë njeri i mirë
ose i keq. (Prandaj i lutem vetëm Allahut) që të më ruajë nga të këqijat që
ka krijuar, nga ngatërresat që vijnë nga qielli (me anë të Shejtanëve), nga
ngatërresat që përgatiten në qiell (nga shejtanët) dhe nga ngatërresat që
përgatiten (nga magji-starët) në Tokë e ç’del prej tyre. O Allah, më ruaj
nga ngatërresat e ditës e të natës! O Mëshirëplotë! Më ruaj nga trokitësi i
natës, përveç atij që troket për mirë!”

Previous articlePerëndimi i Diellit
Next articleTek Zoti lini amanetet