Home Zgjodhëm për ju. Për ëndërrat e mira mund të themi tri gjëra

Për ëndërrat e mira mund të themi tri gjëra

Është transmetuar nga Xhabiri se Pejgamberi (sallallhu alejhi ue selam) ka thënë:”Nëse dikush prej jush sheh një ëndërr e cila nuk i pëlqen, le të pështyjë në të majtën e tij tri herë dhe të kërkojë strehim tek Allahu nga Shejtani tri herë, dhe të kthehet në anën tjetër nga ajo në të cilën ka qenë duke fjetur.” (Muslim, 5864)

Ibn Haxher ka thënë: që të përmblidhet e tërë ajo që është thënë për ëndërrat e mira, ne mund të themi tri gjëra:

1] Personi duhet ta falenderojë Allahun për ëndërrën e mirë
2] Ai duhet të ndjehet i lumtur për të
3] Ai duhet të flasë për të me ata që i do, por jo edhe me ata të cilët nuk i pëlqen.

Previous articlePara se te biesh te flesh lexo , thuaj lutjet
Next articleJa pse nuk duhet ti mësoni fëmijët të thonë “Më fal”