Para se të filloni namazin…

0
299

Pejgamberi a.s. me këtë porosi na bënë me dije që të kemi kujdes për plotësimin dhe drejtimin e safëve (rreshtave) gjatë namazit.

Prej Ibni Omerit r.a. transmetohet se Pejgamberi a.s. ka thënë: (Para se të filloni namazin)

– Drejtoni radhët,

– Ngjitni supet me njëri tjetrin,

– Plotësoni vendin e lirë në saf,

– Lironi vend atij që don të hyjë në saf,

– Mos i leni vend shejtanit ndërmjet jush

– Kush e plotëson safin, All-llahu është me atë, e kush e këput safin All-llahu këput lidhjen me të.

Transmeton Ebu Davudi me sened të vërtetë.

Para se të filloni namazin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here