Home Zgjodhëm për ju. OJ GJUHA IME …

OJ GJUHA IME …

Transmetohet se Abdullah ibn Mesudi, gjersa qendronte ne kodren e Safas dhe lexonte telbijen (fjalen la ilahe il-lallah) duke ju drejtuar gjuhes vete tha:

– ” Oj gjuha ime, fol mire – do te fiton, permbaju nga e keqja – shpeton, para se te detyrohesh me u pendu!”

Te pranishmit qe i degjuan keto fjale i thane:
– ” A jane keto fjale tuaja, apo i ke degjuar nga dikush?!”

U pergjigje :
” Jo, nuk jane fjale te mija, por i kam degjuar nga i Derguari i Allahut, Paqja dhe shpetimi i Allahut qofshin mbi te, te kete thene:
– ” Njeriu, shumicen e gabimeve i bene me gjuhen e vete!”

Bejhekiu, Taberaniu dhe Ibn ebid-Dunja, hadithi eshte i mire.

O Zoti yne, na e mundeso qe gjuha jone te flas gjera qe do te jene te shperblyera, e assesi mos lejo te ngarkohemi me te keqija!

Kujdes gjuhen !!

Previous articleAJETE PERKUJTUESE
Next articleFITO SHPERBLIME SA 50 SAHABE !!