Numri 7, enigma që çuditi Botën!

0
362

Dyert e Xhehenemit janë 7.

Çudirat e botës janë 7.

Ëndrrat e mbretit të Egjiptit ishin 7.

Tavafi rreth Qabes është 7.

Saji mes Safas dhe Merves është 7.

Numri i ajeteve të Fatihas-Elhamit 7.

Numri i guralecëve te Haxhit 7.

Mineralet kryesore janë 7.

Shkenca ka arritur në 7 lloje kryesore të yjeve.

Shkenca ka arritur se njeriu është krijuar nga 7.

Shtimi i të mirave bën 7 kallinj.

Gjymtyrët me të cilat bëjmë sexhde janë 7.

Tekbiret e Bajrameve janë 7.

Ditët e javës janë 7.

Kontinentet e botës janë 7.

Therja e kurbanit dhe lënia e emrit fëmijës në ditën e 7.

Ngjyrat e ylberit janë 7.

Ne Kur’an janë përmendur 7 qiejt.

Ne Krishterizëm gjenden 7 sekretet.

7 personat nën hijen e Allahut:

– Udhëheqësi i drejtë;
– Djaloshi i ri që ka bërë ibadet;
– Njeriu që zemrën e ka të lidhur për xhami;
– Dy persona që janë dashur për Allah;
– Njeriun që gruaja me pozitë dhe bukuri e ka ftuar për amoralitet, e ai ka thënë: I frikohem Allahut;
– Njeriu që ka dhëne lëmoshë dhe e ka fshehur atë.
– Njeriu që ka përmendur Allahun në vetmi dhe i kane rrjedhur lotët.
—–

Dëshmia islame ka 7 fjalë (La ilahe il-Allah Muhamedun resulu-llah ).

Përktheu: Hoxhë Valdet Kamberi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here