Home Zgjodhëm për ju. Njeriu i cili e bën këtë lutje, Zoti do t`ia plotësojë atij...

Njeriu i cili e bën këtë lutje, Zoti do t`ia plotësojë atij kërkesën

NJERIU I CILI E BËN KËTË LUTJE, ZOTI DO T`IA PLOTËSOJË ATIJ KËRKESËN

KUR NA KA RËNË NDONJË FATKEQËSI:

((O Zot! Ty të falënderoj në çdo gjendje qofsha. Kërkoj të më ruash nga gjendja e banorëve të zjarrit!)). ((Ne jemi të Allahut të Madhëruar dhe vetëm tek Ai do të kthehemi. O Zot! Ma kthe këtë sprovë me diçka më të mirë))

-sipas një hadithi Profetik atij njeriu i cili e bën këtë lutje, Zoti do t`ia plotësojë atij kërkesën.

Previous articleDUAJE FAMILJEN
Next articleNjeriu ka nevojë për durim tërë kohën