Home Zgjodhëm për ju. Një pikë e djersës në ballin tënd duke shkuar në Namazin e...

Një pikë e djersës në ballin tënd duke shkuar në Namazin e drekës, është më e vlefshme se …

“Një pikë e djersës në ballin tënd duke shkuar në Namazin e drekës, është më e vlefshme se lotët e namazit të teravive, sepse dreka është Farz, ndërsa teravitë janë Sunnet. Padrejtësi ndaj vetes është të jesh në gjumë në drekë dhe në ikindi, dhe të bëhesh gati për teravitë dhe namazin e natës. Sa padrejtësi e qartë është kjo gjë që i’a bëjmë vetes. Një farz është më i vlefshëm se sa gjithë nafilet e Ramazanit.”

Shejkh SHENKITI (Allahu e ruajtë)

 

Previous articlePse thotë Allahu i Lartësuar: “Agjërimi është për Mua” ?
Next articleTre ngjarje që kanë ndodhur në muajin e Ramazanit