Nga të gjitha insektet vetëm bletët nuk do të jenë në xhehenem!

0
307

Enes ibn Malik r.a thotë se i Dërguari i Allahut ka thënë: “Mizat në përgjithësi jetojnë dyzet net, dhe të gjitha llojet e mizave do të jenë në xhehenem përveç bletëve.” (Ebu Ja’la dhe ibn Kethiri).
Në një hadith të ngjashëm thuhet: “Të gjitha mizat do të jenë në xhehenem ku do t’i shqetësojnë banorët e tij përveç bletëve.” (Sujuti, taberani dhe Kurtubi).
Pra nga hadithi i dytë më mirë kuptohet arsyeja pse mizat, mushkonjat, etj do të jenë në xhehenem: për shkak se do të shqetësojnë banorët e xhehenemit ashtu siç i shqetësojnë njerëzit në këtë botë.
Nuk do të jenë aty për veten apo për ndonjë dënim. Do të jenë aty për njerëzit të cilët meritojnë të gjitha llojet e dënimeve.
Në dy hadithet bëhet përjashtimi i bletëve, për shkak se Allahu i Madhërishëm i dalloi me karakteristika të veçanta, e frymëzoi bletën, ashtu siç e potencon edhe Kurani, ajo e din saktësisht nga të shkoj dhe si ta ndërtoj shtëpinë e saj, si ta prodhoj lëngun i cili është ilaç – mjaltin. Sa nder i madh i është dhënë bletët shihet më së miri tek përmendja e saj në Kuran dhe se një sure e Kuranit është emërtuar pikërisht “Bleta”
“Zoti yt i dha instinkt bletës: “Ndërto shtëpi nëpër kodra (male), nëpër drunj (pemë) dhe nëpër kulmet që ata (njerëzit) i ndërtojnë”. Pastaj ha nga të gjitha (llojet) frutat dhe futu nëpër rrugët e nënshtruara (e të mësuara) prej Zotit tënd. Nga barqet e tyre (të bletëve) del lëng, ngjyra e të cilit është e ndryshme dhe në të cilin ka shërim (bar-ilaç) për njerëz. Edhe në këtë ka arsye për atë popull që mendon thellë.” (Nahl, 68 – 69)
Ja, këto janë bletët për të cilat Kurani flet në këtë mënyrë dhe të cilat hadithet e Muhamedit a.s i dallojnë nga mizat tjera të cilat do të jenë në xhehenem. Çka do të bëhet me bletët? A do të jenë në xhenet, nëse dihet se nuk do të jenë në xhehenem? Për këtë pyetje nuk ka përgjigje precize, mirëpo sipas karakteristikave të saja në këtë botë sigurisht se e meriton të jetë në xhenet. Allahu i Madhërishëm thotë se në xhenet do të ketë lumenj nga mjalti i kulluar (Muhamed, 15), mirëpo nuk tregon se ai mjaltë do të prodhohet nga bletët ashtu siç është në këtë botë.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here