Nëse dikush sheh në ëndërr universitet, shkollë ose xhami

0
2108

Nëse dikush sheh në ëndërr universitet, shkollë ose xhami, të gjitha këto komentohen si siguri.
E, kush e sheh veten duke ndërtuar diçka të tillë, kjo aludon se ai do të jetë dijetar dhe do të pasohet.
Thuhet se ai që sheh veten në ëndërr duke ndërtuar xhami, do të martohet me një grua fetare.
Minarja komentohet si udhëheqësi, ose si ai që kryen punën e tij apo gjykatësi.
Thuhet se minarja aludon për thirrjen e njerëzve në punë të mira.
E, kush e sheh veten në ëndërr duke rrënuar minare, kjo komentohet se ai person bën një vepër të keqe dhe si shkak i saj do të ndahet xhemati (populli) musliman.
Kush sheh në ëndërr se është ngritur në minber dhe flet mbi shkenca të ndryshme me urtësi apo edhe ligjëron, kjo aludon se, nëse është nga ai kalibër, ai do të bëhet imam (prijës), ose nga ata që kryejnë po atë punë. Kjo aludon për ngritjen dhe nderimin e tij.
E, nëse nuk është nga ai lloj, atëherë do të bëhet dikush nga të afërmit apo fqinjët e tij, nëse gjendet dikush që e meriton një gjë të tillë.
E nëse ndonjë grua e sheh veten në ëndërr duke ligjëruar dhe duke folur me dituri dhe urtësi, kjo ëndërr aludon se ajo do të zbulohet (do t`i merret fytyra).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here