Home Zgjodhëm për ju. Ndër kohët më të mira për pranim të lutjeve

Ndër kohët më të mira për pranim të lutjeve

Dije, na mëshiroftë Allahu ty dhe mua, se pasi të plotësosh udhëzimet e mësipërme, duhet të zgjedhim kohën më të përshtatshme për lutje, që të jemi më afër shpresës për plotësimin e saj. Ndër kohët më të përshtatshme, sipas këshi-llave të Pejgamberit (salall-llahu alejhi ue selem), janë:
1.Dita e Arafatit, që është gjithmonë një ditë para Bajramit të Ramazanit.
2.Nata e Kadrit, që është midis dhjetë-ditëshit të fundit të muajit të madhëruar të Ramazanit.
3. Pjesa e fundit e natës dhe mbrëmja.
4.Koha midis ezanit dhe ikametit.
5.Dita e xhuma.
6.Kur jemi duke bërë sexhde.
7.Kur jemi në udhëtim e sipër.
8.Kur bie shi, etj.
Këto janë disa kohë që i ka përmendur Pejgamberi (salall-llahu alejhi ue selem). Por kryesore është që besimtari t’i drejtohet Allahut me lutje, kudo që të jetë, sepse Ai kërkon nga ne që të trokasim në derën e Tij kudo e kurdo, madje, Ai kënaqet nga një veprim i tillë. Në ajetin e gjashtëdhjetë të sures “Gafir” Allahu thotë:
“…Lutmuni vetëm mua, që t’ju përgjigjem … “

Previous articleSi ndodh smira (hasedi)
Next articlePërdoreni limonin për të eliminuar dhembjen e gjunjëve