Home Zgjodhëm për ju. Mos ke frikë për fenë…

Mos ke frikë për fenë…

Mos ke frikë për fenë…

Sepse feja e Allahut është e garantuar – “Ne e kemi shpallur Kuranin dhe, sigurisht, Ne do ta ruajmë atë.” (Hixhr: 9)
Mirëpo, ke frikë për fenë tënde, sepse sa e sa njerëz kanë lajthitur pasi janë udhëzuar – “Tregoju atyre (hebrenjve) për njeriun, të cilit Ne i mësuam shpalljet Tona, por u largua prej tyre. Kështu, djalli e pushtoi atë dhe ai u bë nga të humburit.” (A’raf: 175)

Përktheu: Qendra Kur’anore

Previous articleCili eshte ajeti i Kuranit te cilin kur e degjoi Iblis (shejtani) qau ?
Next articleKATËR HAPA PËR TË RREGULLUAR HALLAKAMËN NË MENDJE