Mjekoji fjalët e njerëzve

0
323

Mos u pikëllo, mos u mërzit prej fjalëve të njerëzve, por mjekoi ato me fjalën e Allahut të Lartësuar.

Shejh Islam Ibn Tejmije -Allahu e mëshiroftë!- ka thënë:

“Ndërsa përsa i përket mërzitjes e pikëllimit, nuk urdhëron Allahu për të, as i Dërguari i Tij, por Ai e ndalon atë në shumë vende (në Kuran) dhe urdhëron për t’u lidhur me fenë, siç është në fjalën e Tij:

“Mos u ligështoni dhe mos u pikëlloni, sepse ju gjithësesi jeni më të lartët, nëse jeni besimtarë të vërtetë.” Al -Imran, 139.

Gjithashtu fjala e Tij:

“Mos u pikëllo o (Muhamed) për shkak të tyre dhe mos u ngushto për kurthet e tyre.” En-Neml, 70.

“Po ashtu në fjalën e Tij:

“…e ai i thoshte shokut të vet (Ebu Bekrit) ‘Mos u mërzit, se Allahu është vërtetë me ne!'” Et-Teube, 40.

Po ashtu ka thënë:

“Mos u dëshpëro nga fjalët e tyre…”

“Mexhmu’ul fetaua” 10/13

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here