Metodat që e ndihmojnë njeriun në pastrimin e shpirtit te tij:

0
332

Metodat që e ndihmojnë njeriun në pastrimin e shpirtit te tij:

1. Lutja drejtuar Allahut që t’i largoj veset e keqija

2. Lakmia në shpërblimin që arrihet për shkak të shpirtdëlirësisë.

3. Të luftoj shumë per pastrimin e zemres se tij.

4. Edukimi që nga fëmijëria për t’i dashur të mirën njerëzve.

5. Shoqërimi me njerëz të mirë e me morale të larta.

6. Përmendja e Allahut dhe kryerja e vazhdueshme e veprave të mira.

7. Largimi nga ushqimet, pijet dhe produktet e ndaluara ne pergjithesi

8. Të dijë se hyrja në Xhenet është e kushtezuar me pastërtinë dhe dëlirësinë e shpirtit.

(Meusu’atu El-Ahlak, 403/404)

Xhamiambret

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here