Home Zgjodhëm për ju. Mësoni se si falet namazi i natës.

Mësoni se si falet namazi i natës.

Ibn Umeri (radijAllahu anhuma) tregon: “Ndërsa Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue selem) ishte në minber, dikush e pyeti: “Si falet namazi i natës?” Ai (sal-lAllahu alejhi ue selem) i tha: “Fali rekatet dy e nga dy dhe në qoftë se ke frikë se të zë koha e namazit të agimit, atëherë fal vetëm një rekat dhe ky do të jetë vitër (tek) i gjithë ç’ke falur.”

Nafiu tregon se Ibn Umeri (radijAllahu anhuma) gjithnjë thoshte: “Përfundojeni namazin tuaj të natës me një rekat tek, pasi kështu ka urdhëruar Pejgamberi (sal-lAllahu alejhi ue selem) për të.”

{Buhariu, 472}

image

Previous article• Shqiptoni sa më shpesh fjalën ”All-llah” ! – Studim Shkencorë.
Next articleNjë Hadith madhështor për të gjithë ata që duan të përfitojnë nga e Xhumaja‏.