Home Zgjodhëm për ju. MES FORMËS DHE PËRMBAJTJES

MES FORMËS DHE PËRMBAJTJES

Notebook and pencil

Islami duhet pranuar si një tërësi e pandashme. Ligjet e Islamit kanë të bëjnë me adhurimin ndaj Zotit dhe marrëdhëniet ndërnjerëzore. Ato flasin për esencën (përmbajtjen) dhe formën.
Duhet pranuar edhe aspektet e përmbajtjes por edhe ato të formës. Përmbajtja e një gjëje është shpirti i saj mirëpo nuk anashkalohen ligjet që flasin për formën.
Në raste kur ndeshen forma me përmbajtjen gjithnjë fiton kjo e fundit.
Të marrim një shembull: trupi i shpirtosur i një luani i mbushur brenda me pambuk është krejtësisht i pafuqishëm përballë një fëmije i cili ka forcën të përmbys sa herë të dojë. Luani paraqet formën ndërsa fëmija esencën.
Allahu i madhëruar na urdhëron që fenë ta marrim si tërësi pa anashkaluar asnjë pjesë të saj, Ai thotë: “O ju që besuat përqafoni fenë islame në tërësi, e mos ndiqni rrugën e djallit, sepse ai është armik i juaji i hapët.” (Bekare: 208)

Hoxhë: Agim BEKIRI

Burimi: albislam.com

Previous articleKUJDES: Këto janë SËMUNDJET që mund t’i fitoni përmes PUTHJES
Next articleSi ta dini që keni gurë në veshka?