Mekeja e ndritshme është qendër e tokës

0
270

Meka qendra e tokës.

Prof. Dr. Zaglul En- Nexhari sqaroi se Mekeja e ndritshme është qendër e tokës së thatë. Këtë e dëshmoi dhe vërtetoi sipas të arriturave studimeve dhe të arriturave që bëri dijetari Husejn Kemaludin gjatë përpjekjeve të tija pëtr të bërë përcaktimin e kibles për namaz nga qytetet kryesore të botës. Gjatë hulumtimeve të tija ai arriti të konstatoj se Mekja është epiqendra dhe zemra e rrethit në duke përfshirë shatë kontinentet.
Profesor Nexhari sinjalizoi se vendet të cilat marrin pjesë me Meken në të njëjtin meridian plotësisht pajtohen me gjilpërën magnetike në Bosul duke treguar polin e vërtetë të veriut që e përcakton ylli polar.
Më pas dijetari në fjalë sqaroi se kjo donë të thotë se nuk ekziston asnjë mundësi për devijimin magnetik të meridianit nga drejtimi i Mekes, përderisa në të gjitha meridianët tjera ekzistojnë këto devijime përfshirë këtu edhe meridianin e Greniçit, ngase në meridianin e Greniçit bëhet devijimi i gjilpërës magnetike për 5.8 shkallë në drejtim të perëndimit. Profesor Nexhari gjithashtu sinjalizoi se anglezët në kohën e okupimeve i kishin imonuar me forcë botës për përdorimin e llogaris së kohës sipas Greniçit, andaj edhe pse okupmet përfunduan gjurmët e saja ngelën.
Profesor doktor Jahja Veziri, profesor i ndërtimtarisë në universitetin e Kajros dhe njëkohësisht anëtar i qendrës botërore për mrekullitë Kur’anore në Kur’an dhe sunet, në këtë konferencë paraqiti studimin e tij ku bënte përcaktimin preciz të drejtimeve drejt Mekes (Kibles) nga qytetet kryesore në botë duke përdorur kompjuterin, duke e përforcuar me numra se Mekja është qendra e të gjitha kontinenteve.
Kurse Dr. Ahmed Alij Bedevij, ekspert për dridhjet e tokës dhe drejtor i qendrës për zbërthime atomike dhe për hulumtime astronomike dhe gjeofizike në Egjipt sqaroi pozicionin e Mekës rreth dridhjeve të tokës. Ai sqaroi se specifika gjeologjike i mundëson asaj që atje tërmetet të jenë shumë të rralla saqë nuk mbahen mend, e kjo ndodhë si rezultat i zinxhirit të kodrave që e mbrojnë ate nga tërmeti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here